tel./fax (17) 863 36 02
tel. (17) 860 02 95

biuro@osz.com.pl

 

 

 


PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Projekt Nowy zawód szansą na sukces, nr RPPK. 09.05.00-18-0027/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński w partnerstwie Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

 


ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie rynku na dostawę materiałów dydaktycznych dla Uczestników Projektu Nowy zawód szansą na sukces z dnia 03.09.2018 r.

 

Rozeznanie rynku 

 

Formularz oferty - załącznik nr 1:

DOCX

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na szkoleniach zawodowych: tj. szkolenia operatora ciężkich maszyn budowlanych oraz szkolenia operatora żurawi i montera rusztowań dla 230 Uczestników Projektu Nowy zawód szansą na sukces z dnia 08.10.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty - załącznik nr 1:

DOCX

 

Załącznik nr 2:

DOCX

 

Załącznik nr 3:

PDF

 

Załącznik nr 4:

DOC

 

Załącznik nr 5:

DOCX

 

Załącznik nr 6:

DOCX

 

Załącznik nr 7: 

PDF