tel./fax (17) 863 36 02
tel. (17) 860 02 95

biuro@osz.com.pl

Kurs:

OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Czas trwania: od 1 do 2 tygodni.

Zakres nauczania:

- wózki podnośnikowe z napędem spalinowym,

- wózki podnośnikowe akumulatorowe,

- wózki platformowe z napędem spalinowym,

- wózki platformowe akumulatorowe,

- wózki specjalizowane.

Plan nauczania:

1) Użytkowanie eksploatacyjne.

2) Typ stosowanych wózków jezdniowych.

3) Dokumentacja techniczna.

4) Bezpieczeństwo i higiena pracy.

5) Podstawy elektrotechniki i napędy elektryczne.

6) Budowa wózków podnośnikowych.

7) Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy.

8) Czynności operatora w czasie pracy.

9) Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

10) Technologia robót.

11) Zajęcia praktyczne.

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat,

- orzeczenie lekarskie,

- wykształcenie co najmniej podstawowe,

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10.05.2002 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70 z dn. 08.06.2002 r., poz. 650). Decyzja nr 11 Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 19.05.1992 r. w sprawie kursów dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zapisz się na szkolenie!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij, a w ciągu 24h roboczych skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów wybranego kursu.

Wypełnij formularz >

Najbliższy harmonogram kursów

Kursy/szkolenia Zawodowe