Jak zdobyć kwalifikacje na operatora sprzętu budowlanego - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Rzeszów
Jak zdobyć kwalifikacje na operatora sprzętu budowlanego

Branża budowlana zapewnia swoim pracownikom stabilne zatrudnienie jednak  praca wiążę się z wieloma zagrożeniami co czyni ją specyficzną. Praca związana z obsługą maszyn budowlanych wymaga od operatorów specjalnych kwalifikacji i odpowiednich uprawnień. Sprawdź co musisz zrobić aby uzyskać uprawnienia na operatora maszyn budowlanych.

Jak zdobyć kwalifikacje na operatora sprzętu budowlanego?

Każdy kto chce podjąć prace jako operator sprzętu budowlanego typu koparki, koparkoładowarki, spycharki, ładowarki, wiertnice i inne musi posiadać dokument potwierdzający  nabyte uprawnienia. Wszystko uregulowane jest stosownymi regulacjami i rozporządzeniami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 roku (Dz.U. 2020r., poz. 1461)

Aby uzyskać takie uprawnienia osoba zainteresowana musi ukończyć odpowiedni kurs – kurs teoretyczny i kurs praktyczny. Czas trwania kursu uzależniony jest od sprzętu na jaki chcesz taki kurs uzyskać. Ośrodki szkoleniowe oferują możliwość łączenia różnych klas co powoduje że czas trwania kursu jest wydłużony.  

Po zakończonym kursie następuję kolej na egzamin Państwowy który odbywa się przed  wybraną komisją Warszawskiego Instytutu Technologicznego w ośrodku szkoleniowym w którym przeprowadzane było szkolenie. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego kursant dopuszczany jest do egzaminu praktycznego. Natomiast jeśli uzyska pozytywny wynik z obu części przeprowadzanego egzaminu kursant otrzymuje świadectwo oraz w formie plastikowej karty książkę operatora ze stosownym wpisem jakie uprawnienia uzyskał. Pozyskane uprawniania są bezterminowe i trafiają do bazy danych Centralnego Rejestru Operatorów prowadzonego przez Warszawski Instytut Technologiczny.

 

Jakie są cele szkolenia zawodowego

Cel szkolenia na operatorów jest zawsze taki sam. Należy przygotować uczestników do uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie. Osoba uczestnicząca w takim szkoleniu poznaje budowę i zasady pracy poszczególnych zespół a także przepisy BHP obowiązujące na stanowisku pracy i dotyczące eksploatacji urządzenia. Szkolenie ma za zadanie także nauczyć przyszłego operatora bezpiecznie i efektywnie wykonywać zadania produkcyjne, odpowiednio eksploatować maszynę w pracy a także nauczyć go współpracy z innymi urządzeniami, maszynami. Niezbędne jest również nauczenie takiego operatora podejmowania odpowiednich decyzji i brania odpowiedzialności za prace jaką będzie wykonywał.

Operatorem maszyn budowlanych może zostać niemal każdy jednak musi spełniać następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat – być osobą pełnoletnią

– posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe

Zdobycie nowych kwalifikacji jest wyzwaniem dla każdego pracownika ale jeśli zostaniesz dobrze przygotowany, zapoznasz się z tematem od strony praktycznej to będzie to miało pozytywny wpływ na Twój Sukces. Pozyskanie nowych uprawnień umożliwia Ci zwiększenie możliwości w zakresie zdobycia nowych ofert pracy. Najważniejsze to pozytywne nastawienie.