Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż i demontaż - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Rzeszów
Rusztowania budowlano-montażowe

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe,
montaż i demontaż

Kategorie: Rusztowania budowlano-montażowe

Zaplanowane terminy:

Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Uprawnienia montera rusztowań uprawniają do montażu i demontażu wszystkich typów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Absolwent szkolenia pozna budowę, rodzaje i technologię montażu rusztowań oraz przepisy BHP dotyczące ich eksploatacji. Uczestnik posiądzie umiejętności w zakresie montażu, demontażu i przebudowy rusztowań – zgodnie z zasadami bezpiecznego montażu rusztowań.

Sposób realizacji szkolenia:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Co zawiera szkolenie:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych

Program szkolenia:

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w następujących modułach:

 1. BHP ogólne dla wszystkich maszyn
 2. Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż i demontażprzedmioty specjalistyczne
  • Ogólna budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  • Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  • Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań
  • Dokumentacja techniczna rusztowań
  • Zajęcia praktyczne – montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Pakiety szkoleń:

W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość łączenia wybranych szkoleń w pakiety. Dzięki temu można zrealizować dwa lub więcej wybranych szkoleń w promocyjnej cenie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w tej sprawie.

Czas trwania:

80 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 roku (Dz.U. 2020r., poz. 1461)

Egzamin państwowy:

Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieć Badawcza Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny. Egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo oraz książkę operatora (format plastikowej karty) wraz z wpisem: rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż i demontaż. Uzyskane uprawnienia są bezterminowe.