Kurs operatora suwnic - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Rzeszów
Kurs operatora suwnic

Suwnice

Kategorie: Żurawie, dźwigi i suwnice
Uprawnienia w zakresie obsługi suwnice uprawniają do obsługi wszystkich suwnic oraz wciągników i wciągarek – w zależności od potrzeb można realizować szkolenie w zakresie suwnic ogólnego, lub specjalnego przeznaczenia.

Cel szkolenia:

Uprawnienia w zakresie obsługi suwnice uprawniają do obsługi wszystkich suwnic oraz wciągników i wciągarek – w zależności od potrzeb można realizować szkolenie w zakresie suwnic ogólnego, lub specjalnego przeznaczenia.

Sposób realizacji szkolenia:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Co zawiera szkolenie:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych

Program szkolenia:

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w następujących modułach:

 1. Ogólne wiadomości o dźwignicach
 2. Przepisy UDT
 3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 4. Eksploatacja suwnic
 5. BHP
 6. Zajęcia praktyczne

Pakiety szkoleń:

W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość łączenia wybranych szkoleń w pakiety. Dzięki temu można zrealizować dwa lub więcej wybranych szkoleń w promocyjnej cenie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w tej sprawie.

Czas trwania:

Od 20 do 30 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Egzamin państwowy:

Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W zależności od rodzaju szkolenia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego (format plastikowej karty) wraz z wpisem:

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (Uzyskane uprawnienia są ważne 10 lat, na 3 miesiące przed upływem tego czasu należy złożyć w Urzędzie Dozoru Technicznego wniosek o ich przedłużenie – jest to bezpłatne)
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (Uzyskane uprawnienia są ważne 5 lat, na 3 miesiące przed upływem tego czasu należy złożyć w Urzędzie Dozoru Technicznego wniosek o ich przedłużenie – jest to bezpłatne)