Kurs operatora układarek do poboczy - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Rzeszów

Układarki do poboczy

Kategorie: Średni sprzęt drogowy

Zaplanowane terminy:

Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Certyfikat uzyskany podczas szkolenia uprawnia do obsługi układarek do poboczy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do obsługi układarek do poboczy. Absolwent szkolenia pozna budowę i zasadę pracy poszczególnych układów układarek do poboczy oraz przepisy BHP dotyczące ich eksploatacji. Ponadto będzie potrafił bezpiecznie i efektywnie wykonywać zadania produkcyjne, racjonalnie eksploatować urządzenie w pracy i obsłudze codziennej oraz współpracować z innymi rodzajami maszyn. Uczestnik posiądzie umiejętność samodzielnego wykonywania zadań, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Sposób realizacji szkolenia:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Co zawiera szkolenie:

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych

Program szkolenia:

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w następujących modułach:

  1. BHP – ogólne dla wszystkich maszyn
  2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  3. Układarki do poboczy – przedmioty specjalistyczne
  4. Zajęcia praktyczne

Pakiety szkoleń:

W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość łączenia wybranych szkoleń w pakiety. Dzięki temu można zrealizować dwa lub więcej wybranych szkoleń w promocyjnej cenie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w tej sprawie.

Czas trwania:

Od 35 do 67 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Egzamin państwowy:

Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym przed komisją Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat wydawane przez instytucję szkoleniową.