Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Daniel Czerwiński – Ośrodek Szkolenia Zawodowego Rzeszów